ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลท่าวังผา
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 ทดสอบ
 ITA
 แผนอัตรากำลังสามปี
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนดำเนินงานประจำปี
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 รายงานกิจการประจำปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4ปี
 แผนการท่องเที่ยวประจำปี
 รายงานผลการปฏิบัติงาน
 แผนการจัดหาพัสดุ
 เทศบัญญัติ กิจการประปา
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
ส่วนราชการ
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ข่าวเด่นประจำวัน
รายงานกิจการสภา
อปพร.
มุมอาเซียน
เบี้ยผู้สูงอายุ
แนะนำการชำระภาษี
แบบสำรวจความพึงพอใจ
   ในการใช้บริการ
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุขฯ
 กองการศึกษา
 กองวิชาการและแผนงาน
 การขอติดตั้งไฟฟ้า
 การซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ำ
 คู่มือประชาชน
 ความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2548
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
น้ำประปา
ถนน
ไฟฟ้า
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
  3.219.31.204  
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
สภาพทั่วไป
 

ลักษณะที่ตั้ง (อาณาเขตติดต่อ เขตการปกครอง จำนวนพื้นที่)

เทศบาลตำบลท่าวังผา ตั้งอยู่บริเวณสองฟากถนนสายน่าน-ทุ่งช้าง ตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่ 40-45 ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าวังผาทั้งหมด โดยห่างจากจังหวัดน่าน 42 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 710 กิโลเมตร ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางที่ 234.70 เมตร มีพื้นที่ประมาณ 30.50 ตารางกิโลเมตรหรือ 19,062.50 ไร่ และมีหมู่บ้านในเขตปกครอง 7 หมู่บ้านคือ

บ้านดอนชัย หมู่ที่ 1 บ้านท่าวังผา หมู่ที่ 2 บ้านอาฮาม หมู่ที่ 3 บ้านสบยาว หมู่ที่ 4 

บ้านวังว้า หมู่ที่ 5 บ้านท่าวังผาสอง หมู่ที่ 6 บ้านท่าวังผาสาม หมู่ที่ 7

มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ (รายละเอียดแสดงในแผนที่เทศบาลตำบลท่าวังผา)

ทิศเหนือ ติดกับ ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา และ ต. เจดีย์ชัย อ.ปัว

ทิศตะวันออก ติดกับ ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา และ ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา

ทิศใต้ ติดกับ ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา และ ต.ริม อ.ท่าวังผา

ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ริม อ.ท่าวังผา และ ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศในเขตเทศบาลตำบลท่าวังผา โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบเพื่อเกษตรกรรม ด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบเชิงเขา โดยมีแม่น้ำน่านซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักไหลผ่านทางทิศตะวันตกของเทศบาล ยาวประมาณ 8.60 กิโลเมตร ซึ่งในฤดูฝนมักเกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมตลิ่งได้รับความเสียหายทุกปี

ลักษณะภูมิอากาศ

- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงปลายเดือนพฤษภาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดมาจากตอนเหนือของประเทศจีน (อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 42.90 องศาเซลเซียส)

- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดมาจากมหาสมุทรอินเดีย (ปริมาณน้ำฝนสูงสุดเฉลี่ยวัดได้ 1,405.50 มิลลิเมตร/ปี)

- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดมาจากตอนเหนือของประเทศจีน (อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 7.20 องศาเซลเซียส)

 
 
เทศบาลตำบลท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน ( โทร ๐-๕๔๗๑-๘๕๖๐ )
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด