ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลท่าวังผา
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 ทดสอบ
 ITA
 แผนอัตรากำลังสามปี
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนดำเนินงานประจำปี
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 รายงานกิจการประจำปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4ปี
 แผนการท่องเที่ยวประจำปี
 รายงานผลการปฏิบัติงาน
 แผนการจัดหาพัสดุ
 เทศบัญญัติ กิจการประปา
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
ส่วนราชการ
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ข่าวเด่นประจำวัน
รายงานกิจการสภา
อปพร.
มุมอาเซียน
เบี้ยผู้สูงอายุ
แนะนำการชำระภาษี
แบบสำรวจความพึงพอใจ
   ในการใช้บริการ
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุขฯ
 กองการศึกษา
 กองวิชาการและแผนงาน
 การขอติดตั้งไฟฟ้า
 การซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ำ
 คู่มือประชาชน
 ความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2548
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
น้ำประปา
ถนน
ไฟฟ้า
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
  3.219.31.204  
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1  ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง สรุปแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     15-10-2563 21
2  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่เก็บของและโรงครัวบ้านท่าวังผา 2 หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)     25-08-2563 154
3  ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     24-08-2563 163
4  เผยแพร่ราคากลาง(บก.01) โครงการปรับปรุงอาคารที่เก็บของและโรงครัว บ้านท่าวังผา 2 หมู่ที่ 6     24-08-2563 243
5  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2563     31-07-2563 161
6  ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้รับการคัดเลือกฯ (ไตรมาสที่ 3)     29-07-2563 181
7  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2563     30-06-2563 152
8  ประกาศราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำปีการศึกษา 2563     22-06-2563 173
9  ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยเสี้ยวดงพัฒนา) บ้านอาฮาม หมู่ 3     08-06-2563 162
10  ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บ้านคำดี ไชยสลี -นางอุไร จิณะไชย) บ้านสบยาว หมู่ 4     02-06-2563 143
11  ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง บ้านสบยาว หมู่ 4     02-06-2563 155
12  ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองอ้อ บ้านวังว้า หมู่ 5     02-06-2563 161
13  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(หลังวัดดอนชัย) บ้านดอนชัย หมู่ 1     01-06-2563 162
14  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์(บริเวณป่าสุสาน) บ้านท่าวังผา 3 หมู่ 7     01-06-2563 161
15  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563     29-05-2563 190
16  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กก(นายเคี่ยน-นายผล สุทธน้อย) บ้านอาฮาม หมู่ 3     27-05-2563 121
17  ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำปีการศึกษา 2563     08-05-2563 151
18  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2563     30-04-2563 241
19  ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้รับการคัดเลือกฯ (ไตรมาสที่ 2)     28-04-2563 243
20  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน(ฐานแผ่) พร้อมอาคารห้องครัวและห้องน้ำสำหรับศูนยฺ์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าวังผา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)     21-04-2563 131
21  ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านท่าวังผา 2 หมูที่ 6 - โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)     17-04-2563 3310
22  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-81 คน(ฐานแผ่)     17-04-2563 130
23  ประกาศราคากลาง โครงก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน(ฐานแผ่)     17-04-2563 130
24  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.06-008 ซอยบ้านท่าวังผา 2 หมู่ที่ 6 - โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)     17-04-2563 140
25  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าวังผา 2 หมู่ที่ 6 - โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม     14-04-2563 214
26  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน     09-04-2563 244
27  ประกาศราคากลาง(บก.01) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าวังผา 2 หมู่ที่ 6 - โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม     08-04-2563 275
28  ประกาศราคากลางโครงการจ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ     07-04-2563 171
29  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(ข้างบ้าน อ.รัตนา) บ้านท่าวังผา หมู่ 2     03-04-2563 200
30  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2563     31-03-2563 90
31  ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพออกกำลังกายผู้สูงอายุและเยาวชน บ้านสบยาว หมู่ 4     26-03-2563 130
32  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(ห้วยต้าง) บ้านวังว้า หมู่ 5     26-03-2563 131
33  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดอุทัยราษฎร์ บ้านสบยาว หมู่ 4     19-03-2563 122
34  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก(นานายทวี - นายธวัช สุฤทธิ์) บ้านวังว้า หมู่ 5     19-03-2563 140
35  ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังว้า หมู่ 5 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)     17-03-2563 254
36  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและคนพิการตำบลท่าวังผา     16-03-2563 230
37  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก(นาเหนือบ้านวังว้า) บ้านวังว้า หมู่ 5     16-03-2563 190
38  ประกาศราคากลาง(บก.01) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังว้า หมู่ 5     10-03-2563 224
39  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563     28-02-2563 130
40  ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้รับการคัดเลือกฯ (ไตรมาสที่ 1)     28-02-2563 202
41  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกตอนกรีต บ้านวังว้า หมู่ 5     03-02-2563 213
42  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2563     31-01-2563 141
43  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2562     27-12-2562 90
44  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562     29-11-2562 140
45  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.(Box Culverts ชนิดช่องเดียว) บ้านสบยาว หมู่ 4     19-11-2562 213
46  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2562     31-10-2562 191
47  ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     31-10-2562 232
48  ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง สรุปแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     18-10-2562 243
49  ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้รับการคัดเลือกฯ (ไตรมาสที่ 4)     16-10-2562 191
50  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2562     30-09-2562 161
51  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ บ้านท่าวังผา 2 หมู่ 6 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)     30-08-2562 5212
52  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2562     30-08-2562 100
53  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ บ้านท่าวังผา 2 หมู่ 6     21-08-2562 393
54  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ บ้านท่าวังผา 2 หมู่ 6     21-08-2562 466
55  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2562     31-07-2562 100
56  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2562     28-06-2562 170
57  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2562     31-05-2562 100
58  การเปิดเผยราคากลางการซื้ออาหารเสริม(นม)     14-05-2562 665
59  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2562     30-04-2562 150
60  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2562     29-03-2562 110
61  ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประประหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านท่าวังผา 2 หมู่ 6     06-03-2562 8110
62  ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านท่าวังผา 2 หมู่ 6     05-03-2562 1098
63  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562     28-02-2562 150
64  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     25-02-2562 13112
65  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2562     31-01-2562 150
66  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2561     28-12-2561 170
67  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561     30-11-2561 110
68  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2561     31-10-2561 90
69  ประกาศกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     29-10-2561 9318
70  ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง สรุปแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     12-10-2561 8211
71  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(สายน่านทุ่งช้าง-สายวรนคร)บ้านท่าวังผา 3 หมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)     27-06-2561 9441
72  ประกาศราคากลาง (ปปช.)โครงการก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(สายน่านทุ่งช้าง-สายวรนคร) บ้านท่าวังผา 3 หมู่ 7     27-06-2561 9036
73  ประกาศเผยแพร่ราคากลางอาหารเสริม(นม)     25-05-2561 1046
74  ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซ.เข้าบ้านนายวิจิตร) บ้านท่าวังผา 2 หมู่ 6 ตำบลท่าวังผา     20-02-2561 858
75  ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ(นายนิวัฒน์-นายสนิท) บ้านวังว้า หมู่ 5 ตำบลท่าวังผา     05-02-2561 816
76  ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.(ก๊อดกันทา) บ้านอาฮาม หมู่ 3 ตำบลท่าวังผา     18-01-2561 754
77  ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ซอยสิงห์ดง) บ้านสบยาว หมู่ 4 ตำบลท่าวังผา     19-12-2560 764
78  ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ขึ้นดอยม่อนก้อ) บ้านดอนชัย หมู่ 1 ตำบลท่าวังผา     19-12-2560 8117
79  ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(หลังบ้าน อ.ปัญญา) หมู่ 2 ตำบลท่าวังผา     18-12-2560 735
80  ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก บ้านดอนชัย,บ้านสบยาว หมู่ ๑,๔     06-11-2560 9711
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
เทศบาลตำบลท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน ( โทร ๐-๕๔๗๑-๘๕๖๐ )
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด