ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลท่าวังผา
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 ทดสอบ
 ITA
 แผนอัตรากำลังสามปี
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนดำเนินงานประจำปี
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 รายงานกิจการประจำปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4ปี
 แผนการท่องเที่ยวประจำปี
 รายงานผลการปฏิบัติงาน
 แผนการจัดหาพัสดุ
 เทศบัญญัติ กิจการประปา
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
ส่วนราชการ
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ข่าวเด่นประจำวัน
รายงานกิจการสภา
อปพร.
มุมอาเซียน
เบี้ยผู้สูงอายุ
แนะนำการชำระภาษี
แบบสำรวจความพึงพอใจ
   ในการใช้บริการ
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุขฯ
 กองการศึกษา
 กองวิชาการและแผนงาน
 การขอติดตั้งไฟฟ้า
 การซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ำ
 คู่มือประชาชน
 ความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2548
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
น้ำประปา
ถนน
ไฟฟ้า
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
  3.219.31.204  
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
รายงานกิจการสภา
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังผา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563     13-08-2563 90
2  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังผา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563     13-08-2563 80
3  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังผา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563     11-08-2563 80
4  หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563     11-08-2563 90
5  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังผา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563     03-08-2563 90
6  หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563     03-08-2563 80
7  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังผา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563     31-07-2563 80
8  หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563     31-07-2563 80
9  ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563     25-06-2563 80
10  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังผา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563     15-05-2563 110
11  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังผา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563     15-05-2563 110
12  หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563     15-05-2563 140
13  ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563     15-05-2563 120
14  ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563     15-05-2563 110
15  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังผา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563     11-02-2563 580
16  หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563     11-02-2563 290
17  ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563     17-01-2563 340
18  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังผา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562     09-12-2562 160
19  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังผา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562     09-12-2562 310
20  หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562     09-12-2562 990
21  ประกาศประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังผา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562     07-11-2562 110
22  ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562     07-11-2562 790
23  ประกาศประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังผา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562     23-08-2562 100
24  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังผา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562     23-08-2562 140
25  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังผา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562     23-08-2562 250
26  หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562     23-08-2562 330
27  ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562     23-08-2562 320
28  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังผา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562     09-08-2562 130
29  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังผา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562     09-08-2562 280
30  หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562     09-08-2562 250
31  ประกาศประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังผา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562     09-07-2562 150
32  ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562     09-07-2562 290
33  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังผา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562     10-05-2562 620
34  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังผา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562     10-05-2562 230
35  หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562     10-05-2562 630
36  ประกาศประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังผา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562     17-04-2562 80
37  ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562     17-04-2562 320
38  ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2562     20-02-2562 130
39  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังผา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562     12-02-2562 120
40  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังผา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562     12-02-2562 270
41  หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562     12-02-2562 290
42  ประกาศประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังผา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562     19-01-2562 80
43  ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562     19-01-2562 280
44  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังผา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561     07-12-2561 200
45  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังผา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561     20-11-2561 540
46  หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561     20-11-2561 490
47  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังผา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561     20-11-2561 390
48  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังผา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561     24-08-2561 490
49  หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561     24-08-2561 400
50  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังผา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561     24-08-2561 460
51  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังผา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561     10-08-2561 390
52  หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561     10-08-2561 380
53  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังผา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561     20-07-2561 390
54  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังผา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561     21-05-2561 380
55  หนังสือนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561     21-05-2561 310
56  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังผา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561     20-04-2561 310
57  ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2561     28-02-2561 340
58  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังผา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561     21-02-2561 340
59  หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561     21-02-2561 340
60  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังผา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561     18-01-2561 460
61  แจ้งประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561     18-01-2561 280
62  รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560     30-11-2560 380
63  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560     20-11-2560 610
64  ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560     20-11-2560 2820
65  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังผา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560     20-11-2560 880
66  หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560     20-11-2560 1780
67  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560     25-08-2560 590
68  ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560     25-08-2560 480
69  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังผา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560     25-08-2560 610
70  หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560     25-08-2560 510
71  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560     10-08-2560 710
72  ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560     10-08-2560 630
73  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังผา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560     10-08-2560 560
74  หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560     10-08-2560 540
75  รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560     30-05-2560 610
76  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560     30-05-2560 890
77  ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาล     30-05-2560 650
78  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังผา     30-05-2560 650
79  หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560     30-05-2560 680
 หน้า 1 | 
 
 
เทศบาลตำบลท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน ( โทร ๐-๕๔๗๑-๘๕๖๐ )
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด