ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลท่าวังผา
 
 
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 ทดสอบ
 ITA
 แผนอัตรากำลังสามปี
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
 การส่งเสริมความโปร่งใส
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาสามปี
 แผนดำเนินงานประจำปี
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 รายงานกิจการประจำปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4ปี
 แผนการท่องเที่ยวประจำปี
 รายงานผลการปฏิบัติงาน
 แผนการจัดหาพัสดุ
 เทศบัญญัติ กิจการประปา
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
ส่วนราชการ
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ข่าวเด่นประจำวัน
รายงานกิจการสภา
อปพร.
มุมอาเซียน
เบี้ยผู้สูงอายุ
แนะนำการชำระภาษี
แบบสำรวจความพึงพอใจ
   ในการใช้บริการ
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองสาธารณสุขฯ
 กองการศึกษา
 กองวิชาการและแผนงาน
 การขอติดตั้งไฟฟ้า
 การซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ำ
 คู่มือประชาชน
 ความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.2548
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
น้ำประปา
ถนน
ไฟฟ้า
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
  3.219.31.204  
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1  ทดสอบ     12-11-2563 64
2  ประกาศ เรื่องการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ     11-09-2563 569
3  คุณหลวงชวนโหวด.. ให้คะแนนความพึงพอใจในการรับบริการ ของเทศบาลตำบลท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน     09-09-2563 471
4  ทดสอบ     15-07-2563 360
5  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6เดือน (6เดือนแรกของปีพ.ศ.2563)     29-06-2563 276
6  สรุปการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์     19-06-2563 508
7  ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด.. ผู้มีสิทธิ์ สามารถไปลงทะเบียนได้ที่ งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลท่าวังผา ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. นะคะ     29-05-2563 306
8  ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิท 19 ( Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)     12-05-2563 438
9  แผ่นพับเรื่องภาษี     07-01-2563 27226
10  ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     26-09-2561 193210
11  ขอเชิญใช้บริการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น     27-02-2561 8313
12  ประชาสัมพันธ์ รักการอ่าน     04-05-2560 2086
13  ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559     18-07-2559 598268
14  ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)     30-06-2559 203212
15  ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้วยโอกาส ประจำปี 2559     22-06-2559 38630
16  รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี     03-06-2559 618261
17  วันเทศบาล ประจำปี 2559     18-04-2559 231230
18  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าวังผา     14-03-2559 236366
19  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าวังผา     14-03-2559 379164
20  งานประเพณีลอยกระทงตำบลท่าวังผา ประจำปี 2558     03-11-2558 376387
21  การรับสมัคร.. ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด     12-10-2558 2650
22  โครงการของรัฐ : โครงการโครงการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refure Derive Fuel ; RDF) และปุ๋ยอินทรีย์     24-05-2558 405154
23  สูจิบัตรประเพณีแข่งเรืออำเภอท่าวังผา "ชิงถ้วยพระราชทานฯ" ประจำปี 2557     10-09-2557 50269
24  ขอเชิญร่วมโครงการเทศบาลตำบลท่าวังผาร่วมใจบริการประชาชน ณ บ้านวังว้า วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557     28-01-2557 5282
25  ขอเชิญร่วมพิธีปิดโครงการเมืองใช้ประโยชน์จากขยะ     27-01-2557 3403
26  ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557     05-01-2557 423296
27  ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร     00-00-543 232219
28  คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผุ้บริหาร     00-00-543 31622
 หน้า 1 | 
 
 
เทศบาลตำบลท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน ( โทร ๐-๕๔๗๑-๘๕๖๐ )
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด