ออนไลน์ 116 คน

เยี่ยมชม 27,275 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
23 มี.ค. 64โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง  แชร์  
19 มี.ค. 64โครงการสร้างวินัยเชิงบวกโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม ครั้งที่ 4 แชร์  
15 มี.ค. 64ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลท่าวังผา แชร์  
10 มี.ค. 64ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลท่าวังผา แชร์  
4 มี.ค. 64ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลท่าวังผา แชร์  
19 ก.พ. 64โครงการวินัยเชิงบวกโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
9 ก.พ. 64โครงการซ้อมแผนอัคคีภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
22 ม.ค. 64โครงการวินัยเชิงบวกโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
30 ธ.ค. 63ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลท่าวังผา แชร์  
25 ธ.ค. 63โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าวังผา วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังว้า แชร์  
24 ธ.ค. 63การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังผา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังผา แชร์  
18 ธ.ค. 63โครงการวินัยเชิงบวกโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
4 ธ.ค. 63กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สวยอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก แชร์  
3 ธ.ค. 63โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลท่าวังผา เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
31 ต.ค. 63งานประเพณีวันลอยกระทง แชร์  
23 ต.ค. 63กิจกรรมถวายพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แชร์  
13 ต.ค. 63ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แชร์  
3 ต.ค. 63โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ แชร์  
ลำดับ 1-18 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 18 รายการ
เปลี่ยนภาษา