นายสุเชษฐ์ พันธ์แก้ว
นายกเทศบาลตำบลท่าวังผา
054-718-560

ออนไลน์ 111 คน

เยี่ยมชม 5,288 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลท่าวังผา เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3 ธันวาคม 2563 9 ครั้ง วรรณญาภรณ์ วงค์ม่าน แชร์  

วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธ.ค. 2563 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลท่าวังผา ร่วมกับคณะกรรมการตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ตรวจประเมินโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
128806837_2462912857349719_6294635493769459523_n (1).jpg119.01 KB   แสดงภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม 9 ภาพ

เปลี่ยนภาษา