นายสุเชษฐ์ พันธ์แก้ว
นายกเทศบาลตำบลท่าวังผา
054-718-560

ออนไลน์ 96 คน

เยี่ยมชม 5,287 คน

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สวยอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก

4 ธันวาคม 2563 7 ครั้ง วรรณญาภรณ์ วงค์ม่าน แชร์  

วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563 นายสุเชษฐ์ พันธ์แก้ว นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีอรรถสิทธิ์ ไชยสีติ๊บ ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สวยอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
129722245_2463650523942619_5483791314015181099_n (1).jpg84.81 KB   แสดงภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม 4 ภาพ

เปลี่ยนภาษา