นายสุเชษฐ์ พันธ์แก้ว
นายกเทศบาลตำบลท่าวังผา
054-718-560

ออนไลน์ 30 คน

เยี่ยมชม 5,926 คน

ข่าวกิจกรรม

การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังผา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังผา

24 ธันวาคม 2563 9 ครั้ง วรรณญาภรณ์ วงค์ม่าน แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
131986514_2477796669194671_141057976419820164_n (1).jpg77.89 KB   แสดงภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม 6 ภาพ

เปลี่ยนภาษา