นายสุเชษฐ์ พันธ์แก้ว
นายกเทศบาลตำบลท่าวังผา
054-718-560

ออนไลน์ 22 คน

เยี่ยมชม 5,277 คน

ข่าวกิจกรรม

ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลท่าวังผา

30 ธันวาคม 2563 22 ครั้ง วรรณญาภรณ์ วงค์ม่าน แชร์  

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 นายสุเชษฐ์ พันธ์แก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังผา พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีอรรถสิทธิ์ ไชยสีติ๊บ ปลัดเทศบาล, คณะผู้บริหาร, พนักงานเทศบาล ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
มอบผ้าห่มแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้_10.jpg305.30 KB   แสดงภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม 19 ภาพ

เปลี่ยนภาษา