นายสุเชษฐ์ พันธ์แก้ว
นายกเทศบาลตำบลท่าวังผา
054-718-560

ออนไลน์ 19 คน

เยี่ยมชม 5,898 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
18 ม.ค. 64ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 แชร์  
15 ธ.ค. 63ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563 แชร์  
2 ธ.ค. 63จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่าวังผา ฉบับเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 แชร์  
18 พ.ย. 63จดหมายข่าวเทศบาลตำบลท่าวังผา ฉบับเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 แชร์  
10 พ.ย. 63ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 แต่งตั้งเจ้าพนักงานสำรวจ ดังรายชื่อต่อไปนี้.. แชร์  
ลำดับ 1-5 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 5 รายการ
เปลี่ยนภาษา