นายสุเชษฐ์ พันธ์แก้ว
นายกเทศบาลตำบลท่าวังผา
054-718-560

ออนไลน์ 32 คน

เยี่ยมชม 5,931 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 แต่งตั้งเจ้าพนักงานสำรวจ ดังรายชื่อต่อไปนี้..

10 พฤศจิกายน 2563 6 ครั้ง วรรณญาภรณ์ วงค์ม่าน แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
124162964_2445034372470901_8726093432159417503_o.jpg89.96 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา