นายสุเชษฐ์ พันธ์แก้ว
นายกเทศบาลตำบลท่าวังผา
054-718-560

ออนไลน์ 43 คน

เยี่ยมชม 6,039 คน

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายสุเชษฐ์ พันธ์แก้ว

  นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังผา

 • นายสมบูรณ์ ศรีวิชัย

  รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังผา

 • นายอรุณ สุฤทธิ์

  รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังผา

 • นายสุวิทย์ หารต๊ะ

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าวังผา

 • นายพูลสิน พงษ์สุภษะ

  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังผา

เปลี่ยนภาษา