ออนไลน์ 95 คน

เยี่ยมชม 27,367 คน

ประกาศประกวดราคา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 ธ.ค. 63ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็น Asphaltic Concrete (สายบ้านเหล่า) บ้านสบยาว หมู่ 4  แชร์  
9 ธ.ค. 63ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านท่าวังผา 2 ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน แชร์  
9 ธ.ค. 63ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.06-022 (ซอยสงบจิต) ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน แชร์  
9 ธ.ค. 63ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.06-021 (ซอยศิลานคร) ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน แชร์  
26 ส.ค. 63ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังผา เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารที่เก็บของและโรงครัวบ้านท่าวังผา 2 หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) แชร์  
ลำดับ 1-5 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 5 รายการ
เปลี่ยนภาษา