ออนไลน์ 126 คน

เยี่ยมชม 27,492 คน

ประกาศราคากลาง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
18 มี.ค. 64ประกาศราคากลางโครงการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปาไม่เพียงพอ บ้านท่าวังผา 2 หมู่ที่ 6 แชร์  
2 มี.ค. 64ประกาศราคากลางโครงการจ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ แชร์  
6 ม.ค. 64ประกาศราคากลาง(ครั้งที่ 2) โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.เป็น Asphaltic Concrete(สายบ้านเหล่า) บ้านสบยาว หมู่ที่ 4 ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน แชร์  
1 ธ.ค. 63ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างราวเหล็กกันตก(บริเวณศาลเจ้าหลวง) บ้านวังว้า หมู่ 5 แชร์  
1 ธ.ค. 63ประกาศราคากลางโครงการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าวังผา 3 หมู่ที่ 7  แชร์  
1 ธ.ค. 63ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างป่านสุสาน บ้านท่าวังผา 3 หมู่ที่ 7  แชร์  
1 ธ.ค. 63ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวถนน คสล.เป็นAsphaltic Concrete(สายบ้านเหล่า) บ้านสบยาว หมู่ที่ 4 ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน แชร์  
23 พ.ย. 63ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านท่าวังผา 2 ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน แชร์  
23 พ.ย. 63ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.06-022 (ซอยสงบจิต) ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน แชร์  
23 พ.ย. 63ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.06-021 (ซอยศิลานคร) ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน แชร์  
19 ต.ค. 63ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บ้านท่าวังผา 3 หมู่ 7 แชร์  
19 ต.ค. 63ประกาศราคากลางโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ถนนวรนคร-ร้านมีนา) บ้านท่าวังผา 3 หมู่ 7 แชร์  
19 ต.ค. 63ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(วังมัจฉา) บ้านท่าวังผา หมู่ 2 แชร์  
19 ต.ค. 63ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยบ้านป้าหลาด) บ้านท่าวังผา หมู่ 2 แชร์  
24 ก.ย. 63ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ บ้านดอนชัย หมู่ 1, บ้านท่าวังผา 2 หมู่ 6, บ้านท่าวังผา 3 หมู่ 7 แชร์  
21 ก.ย. 63ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินหินกรวดทราย พร้อมวางท่อบ่อพัก บ้านสบยาว หมู่ 4, บ้านวังว้า หมู่ 5 แชร์  
21 ก.ย. 63ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินหินกรวดทราย พร้อมวางท่อบ่อพัก บ้านอาฮาม หมู่ 3 แชร์  
18 ก.ย. 63ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่ที่ทำกิน บ้านสบยาว หมู่ 4 แชร์  
18 ก.ย. 63ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่ที่ทำกิน บ้านวังว้า หมู่ 5  แชร์  
2 ก.ย. 63ประกาศราคากลางจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่ทำกิน จำนวน 2 โครงการ แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 29 รายการ
เปลี่ยนภาษา