ออนไลน์ 137 คน

เยี่ยมชม 27,653 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 ก.ย. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้่อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในรอบเดือน กันยายน 2563 แชร์  
31 ส.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในรอบเดือนสิงหาคม 2563 แชร์  
31 ก.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 แชร์  
30 มิ.ย. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในรอบเดือน มิถุนายน 2563 แชร์  
29 พ.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้่อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 แชร์  
30 เม.ย. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในรอบเดือน เมษายน 2563 แชร์  
31 มี.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในรอบเดือน มีนาคม 2563 แชร์  
28 ก.พ. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 แชร์  
31 ม.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในรอบเดือน มกราคม 2563  แชร์  
27 ธ.ค. 62สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในรอบเดือน ธันวาคม 2562 แชร์  
29 พ.ย. 62สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 แชร์  
31 ต.ค. 62สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 แชร์  
ลำดับ 1-12 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 12 รายการ
เปลี่ยนภาษา