ออนไลน์ 142 คน

เยี่ยมชม 27,269 คน

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 เม.ย. 64ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2564) แชร์  
12 ม.ค. 64ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2563) แชร์  
29 ต.ค. 63ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563 แชร์  
23 ก.ค. 63ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3(เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) แชร์  
27 เม.ย. 63ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2563) แชร์  
28 ก.พ. 63ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2562) แชร์  
ลำดับ 1-6 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 6 รายการ
เปลี่ยนภาษา